ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Aşağa gitmek

ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından *LİVÂÜ'L-HAMD* Bir Perş. Mayıs 07, 2009 1:53 pm

Esmaü'l Hüsna hayatı kolaylaştırıyor

Haber - İSLAM
Cumartesi, 22 Kasım 2008 10:34


ALLAH (C.C.) 'ın 99 ismini zikretmek insanın gündelik hayatını değiştiriyor. Akademisyenler ve doktorlar bu konuda hemfikir.

ALLAH (C.C.) 'ın 99 ismini zikretmek insanın gündelik hayatını değiştiriyor. Akademisyenler ve doktorlar bu konuda hemfikir. Mesela sabırsız biri 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki hangi ismi, günde kaç kez ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? İşte cevabı...

Merhametsizlere 'Er Rahim', 'Er Rahman', aşırı sinirlilere 'El Halim', sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedud', nereye gideceğini bilemeyenlere 'Er Reşid, sıkıntı içinde olanlara 'El Vekil'... Esmaül Hüsna yani ALLAH (C.C.) 'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatta zikretmenin insana pratik yararları var. Bu konuda ilahiyatçılar da doktorlar da hemfikir. Esmaü'l Hüsna üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin 'El-Halim' esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi, merhametsiz birinin 'Er-Rahman, Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi.


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip'e göre ALLAH (C.C.) 'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak, O'nu her an yanında hissetmek, insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı ALLAH (C.C.) 'ın isimlerini ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkanı bulmuş olur.

Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk (C.C)'ın varlığını ispat eder. ALLAH (C.C.) 'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik, Bari, Musavvir, Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece ALLAH (C.C.) olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi...

ALLAH (C.C.) 'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek ALLAH (C.C.) 'a halini arz eder. Mesela hasta olan bir insan, "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" ismiyle duada bulunur.

Her insanda bir İsmin tecellisi ön palana çıkabilir mi?

Fahrettin Razi'nin açıklamasına göre ALLAH (C.C.) 'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen "Hangi Esma'yı günde kaç kez zikretmeliyim?" sorusu geliyor. Uzmanlar, 'İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah'ı anmalı' cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar.

"En güzel isimler ALLAH (C.C.) 'ındır, o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir." (Ar'af, 180)

"O'dur ALLAH (C.C.), O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur." (Taha, 8)

***

Her ismin kainatta bir karşılığı var

Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre "Âdem'e öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem'e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev'i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

Genç ve diri kalmak için El-Hayy...

Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 İsmin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela 'Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy... Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır

Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü): İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, ALLAH (C.C.) 'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır.

TimeTürkGünlük hayatta hangi İsim, Kaç Kere, Ne İçin Zikredilmeli?


İsm-i Celil Tesbih adedi Tesbih niyeti

ALLAH (C.C.) (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.

Er-Rahîm (258) Maddî ve manevî rızka nail olmak.

El-Melik
(90) Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

Es-Selâm (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

El-Mü'min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.

El-Cebbâr (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

El-Hâlık
(731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.

El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

El-Kahhâr
(306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

El-Alim (150) İlim zenginliği için.

El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.

El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

Er-Rafi' (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.

Es-Semi' (180) Duaların kabul olması.

El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

El-Gafûr
(1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması.

El-Mukît (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celîl (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

El-Kerîm (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

Er-Rakîb (312) Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

El-Mücîb
(55-3.025) Duaların kabul olunması.

El-Vâsi' (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakîm (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

El-Vedûd (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.

El-Mecîd
(57-3.249) İzzet ve şerefin artması.

El-Bâis (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

El-Vekîl
(66) Allah'tan her türlü yardım görmek.

El-Kavî (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

El-Metîn (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah'ın yardımını istemek.

El-Hamîd (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

El-Muhsî (148) Zekânın kuvvetli olması.

El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

El-Kayyûm (156) Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

El-Vâcid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

El-Mâcid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vâhid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.

El-Kâdir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.

El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak.

El-Mukaddim (184) Daima yükselmek.

El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

El-Evvel
(37) Her hayır işinde birinci olmak.

El-Âhir (801) Ömrün uzun olması.

Ez Zâhir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

El-Müteâlî (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

El-Bâtın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

El-Vâlî (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak.

Et-Tevvâb (409) Tövbelerin kabul olması.

El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

Er-Raûf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

Mâlikü'l-Mülk
(212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.

Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm (1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

El-Câmi
(114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

El-Ganî (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

El-Muğnî (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

El-Mâni' (161) Kaza ve belalardan emin olmak.

Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.

En-Nâfi' (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

En-Nûr (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

El-Hâdî (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

El-Bedî' (86) Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

El-Bâkî (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

El-Vâris (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

Es-Sabûr (298)Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.itibarhaber.com sitesinden alıntıdır....

     
avatar
*LİVÂÜ'L-HAMD*
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 1835
Kayıt tarihi : 01/04/09
Yaş : 101

http://cankurbanyoluna.forumzen.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından 'secdé- Bir Perş. Ağus. 13, 2009 9:37 pm

El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak


Çok doğru aplam öyle walla.....

Rabbim razı olsn çok güzelllllllll laave0079
avatar
'secdé-
Destekleyen Üye
Destekleyen Üye

Mesaj Sayısı : 3213
Kayıt tarihi : 21/05/09
Yaş : 28
Nerden : İstanbuldan katılıyorum yarışmacı arkdaslara baaşarılar dilermm xD

http://ilahiask.forumzen.com/

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından *LİVÂÜ'L-HAMD* Bir Perş. Ağus. 27, 2009 10:41 am

Amin ecmain olsun canım benim arkds

     
avatar
*LİVÂÜ'L-HAMD*
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 1835
Kayıt tarihi : 01/04/09
Yaş : 101

http://cankurbanyoluna.forumzen.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından (((OFLU))) Bir Perş. Ağus. 27, 2009 2:22 pm

ALLAH (C.C.) (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları ALLAH (C.C.)'a havale etmek.
El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Mü'min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.
a.r.o adminem aplam ççkk (:
BİR GARİP DUA DİLENCİSİYİM...
Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.(İbn-i Sina)
avatar
(((OFLU)))
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 6929
Kayıt tarihi : 01/04/09
Yaş : 107
Nerden : dünyanın ortasından =)

http://cankurbanyoluna.forumzen.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından ayyüzlüm Bir Perş. Ağus. 27, 2009 2:54 pm

Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette ALLAH (C.C.)'ın sevgisini kazanmak.
El-Hâlık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.599730 ççkk
avatar
ayyüzlüm
Ayın Üyesi
Ayın Üyesi

Mesaj Sayısı : 843
Kayıt tarihi : 04/07/09
Yaş : 36
Nerden : sen nerdeysen bende ordan

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından *LİVÂÜ'L-HAMD* Bir Perş. Ağus. 27, 2009 3:09 pm

AMİNNN ecmain canlarım ççkk arkds

     
avatar
*LİVÂÜ'L-HAMD*
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 1835
Kayıt tarihi : 01/04/09
Yaş : 101

http://cankurbanyoluna.forumzen.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından ayyüzlüm Bir Perş. Ağus. 27, 2009 3:11 pm

ççkk tebesüm laave0079
avatar
ayyüzlüm
Ayın Üyesi
Ayın Üyesi

Mesaj Sayısı : 843
Kayıt tarihi : 04/07/09
Yaş : 36
Nerden : sen nerdeysen bende ordan

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından 'secdé- Bir C.tesi Ağus. 29, 2009 10:49 pm

Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.
avatar
'secdé-
Destekleyen Üye
Destekleyen Üye

Mesaj Sayısı : 3213
Kayıt tarihi : 21/05/09
Yaş : 28
Nerden : İstanbuldan katılıyorum yarışmacı arkdaslara baaşarılar dilermm xD

http://ilahiask.forumzen.com/

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından *LİVÂÜ'L-HAMD* Bir Perş. Ocak 07, 2010 3:29 pm

El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

     
avatar
*LİVÂÜ'L-HAMD*
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 1835
Kayıt tarihi : 01/04/09
Yaş : 101

http://cankurbanyoluna.forumzen.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından [SEMUF] Bir Perş. Ocak 07, 2010 9:25 pm

ALLAH (C.C.) razı olsun herkesten gercekten dunyada gereklı çivi çiviyi söker misali....
...mezara gelmez kimse gömmeye lakin emanettir beden gövdeye...


üzerime gelin bakın dinamit baglı gövdeme yaklaşanı uçurururm uçurtma misali pimden iplerle fesatlar kapıma geldiler ellerinde güllerle işlerine gelmeyince saldırdılar aynı güllerin dikenleriyle vurdular siyah güllelerle
avatar
[SEMUF]
Bölüm Moderatörü
Bölüm Moderatörü

Mesaj Sayısı : 1301
Kayıt tarihi : 29/07/09
Yaş : 26
Nerden : adana

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından zamanlar Bir Perş. Ocak 07, 2010 10:42 pm

Es-Sabûr (298)Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette ALLAH (C.C.)'ın sevgisini kazanmak.

El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak

El-Mücîb (55-3.025) Duaların kabul olunması.

Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak

Hangisini seçeyim diye düşünmüştüm çünkü hepsi birbirinden güzel isimler


TEKRARDAN KARDEŞİM
avatar
zamanlar
Aktif Üye
Aktif Üye

Mesaj Sayısı : 183
Kayıt tarihi : 22/05/09
Yaş : 43
Nerden : kocaeli gebze

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ESMAÜ'L HÜSNA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.HANGİ İSİM KAÇ KERE,NE İÇİN ZİKREDİLMELİ

Mesaj tarafından *LİVÂÜ'L-HAMD* Bir Cuma Ocak 08, 2010 12:03 pm

Amin ecmain olsun kardeşim...

     
avatar
*LİVÂÜ'L-HAMD*
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 1835
Kayıt tarihi : 01/04/09
Yaş : 101

http://cankurbanyoluna.forumzen.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz